główna zawartość
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 440/2009

w sprawie powierzenia Panu Waldemarowi Węglewiczowi pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 437/2009

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 439/2009

w sprawie powołania Dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 408/2009

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników Straży Miejskiej w Opatowie za pranie odzieży roboczej.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 438/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.