główna zawartość
artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 381/2009

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Skowrona na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 369/2009

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie za pranie odzieży roboczej.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 379/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 378/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 377/2009

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. ustalenia stanu faktycznego i prawnego świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów.