główna zawartość
artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 376/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 364/2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 375/2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 374/2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 373/2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.