główna zawartość
artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 372/2009

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 371/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Nowej.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 370/2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 368/2009

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2009

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 367/2009

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2009