główna zawartość
artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 365/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 363/2009

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opatowie

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 361/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 360/2009

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 359/2009

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników.