główna zawartość
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 406/2009

w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynku wielolokalowym w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 405/2009

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Opatów na 2009 rok

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 404/2009

w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 403/2009

w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2009/2010

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 400/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.