główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XLVI/384/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek ze zajęcia pasa drogowego

artykuł nr 7

Uchwała Nr XLVI/383/2009

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2010 rok".

artykuł nr 8

Uchwała Nr XLVI/382/2009

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.

artykuł nr 9

Uchwała Nr XLV/381/2009

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Opatowie

artykuł nr 10

Uchwała Nr XLV/380/2009

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie.