główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

artykuł nr 12

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r.

artykuł nr 13

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie

O braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 14

INFORMACJA

  Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. )
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów  i n f o r m u j e, że w dniu 12 października 2009 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów , wykaz  Nr 406/2009 nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego  Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.

artykuł nr 15

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 16...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w