główna zawartość
artykuł nr 16

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

artykuł nr 17

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 13 lipca 2009 r. zostaną wywieszone na tablicy

artykuł nr 18

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 08 lipca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r.

artykuł nr 19

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy...

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że

artykuł nr 20

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja...

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 27 maja 2009 roku (tj. środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się