główna zawartość
artykuł nr 6

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I...

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku

artykuł nr 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2009 roku

artykuł nr 8

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2009 roku

artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXIII/256/2008

artykuł nr 10

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach