główna zawartość
artykuł nr 6

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

Załączniki:
informacja (*.jpg) 645 KB
artykuł nr 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2010 roku

artykuł nr 8

Uchwała Nr XLVII/391/2010

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok

artykuł nr 9

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 10

Projekt budżetu Gminy Opatów na 2010 rok