główna zawartość
artykuł nr 76

Uchwała Nr LI/421/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2009.

artykuł nr 77

Uchwała Nr LI/420/2010

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów z wykonania budżetu Gminy za rok 2009

artykuł nr 78

Uchwała Nr L/419/2010

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

artykuł nr 79

Uchwała Nr L/418/2010

zmieniająca uchwałę Nr XLV/378/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009 roku

artykuł nr 80

Uchwała Nr L/417/2010

w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów