główna zawartość
artykuł nr 96

Uchwała Nr XLIX/401/2010

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2010 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 97

Uchwała Nr XLIX/400/2010

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2010 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 98

Uchwała Nr XLIX/399/2010

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2010 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 99

Uchwała Nr XLIX/398/2010

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2010 rok.

artykuł nr 100

Uchwała Nr XLVIII/397/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej ozanczonej numerem ewidencyjnym 1172/11 położonej w Opatowie.