główna zawartość
artykuł nr 46

Uchwała Nr LIV/451/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok

artykuł nr 47

Uchwała Nr LIV/450/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok

artykuł nr 48

Uchwała Nr LIV/449/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok

artykuł nr 49

Uchwała Nr LIV/448/2010

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

artykuł nr 50

Uchwała Nr LIII/447/2010

w sprawie zatwierdzenia projektu "Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.