główna zawartość
artykuł nr 21

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 8 czerwca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 8 czerwca 2011 roku ( tj. środa ) o godz. 1...

artykuł nr 22

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2011 roku ( tj. środa ) o godz. 1200...

artykuł nr 23

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 24

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach

artykuł nr 25

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Opatowie