główna zawartość
artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 83/2011

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 80/2011

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Opatów.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 79/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 71/2011

w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 78/2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.