główna zawartość
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 136/2011

w sprawie powołania komisji odbioru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szerokiej w Opatowie

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 135/2011

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

artykuł nr 18

Informacja z rozstrzygnięcia konkursów -...

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu z zakresu realizacji zadania pożytku publicznego ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Nr 126/2011 z dnia 4 listopada 2011

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 133/2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 132/2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego