główna zawartość
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 131/2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 134/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 130/2011

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2024

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 127/2011

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 129/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.