główna zawartość
artykuł nr 31

Sprawozdanie do Zarządzenia Nr 78/2011 z dnia 11...

Sprawozadanie z przeprowadzonych konsultacji"Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2012 rok".

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 126/2011

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 121/2011

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej i powołania Komisji Rekrutacyjnej

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 119/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 118/2011

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.