główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XVI/103/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych w Opatowie i Wąworkowie

artykuł nr 7

Uchwała Nr XVI/102/2011

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

artykuł nr 8

Uchwała Nr XVI/101/2011

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2012 rok".

artykuł nr 9

Uchwała Nr XVI/100/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

artykuł nr 10

Uchwała Nr XVI/99/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku