główna zawartość
artykuł nr 71

Uchwała Nr VIII/38/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2010.

artykuł nr 72

Uchwała Nr VII/37/2011

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1172/7 położonej w Opatowie.

artykuł nr 73

Uchwała Nr VII/36/2011

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

artykuł nr 74

Uchwała Nr VII/35/2011

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opatów lub jednostkom jej podległym.

artykuł nr 75

Uchwała Nr VII/34/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 - 2024