główna zawartość
artykuł nr 76

Uchwała Nr VII/33/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok

artykuł nr 77

Uchwała Nr VI/32/2011

w sprawie zmiany postanowień umownych w celu ujednoliczenia terminów użytkowania wieczystego działki budowlanej, położonej w Opatowie będącej własnością Gminy Opatów, oddanej we współużytkowanie wieczyste.

artykuł nr 78

Uchwała Nr VI/31/2011

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.

artykuł nr 79

Uchwała Nr V/30/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stosowania dopłat do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców usług - gospodarstw domowych.

artykuł nr 80

Uchwała Nr V/29/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów