główna zawartość
artykuł nr 81

Uchwała Nr V/28/2011

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Karwowie

artykuł nr 82

Uchwała Nr V/27/2011

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

artykuł nr 83

Uchwała Nr V/26/2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

artykuł nr 84

Uchwała Nr V/25/2011

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

artykuł nr 85

Uchwała Nr V/24/2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024