główna zawartość
artykuł nr 91

Uchwała Nr IV/18/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 92

Uchwała Nr IV/17/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 93

Uchwała Nr IV/16/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 94

Uchwała Nr IV/15/2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 95

Uchwała Nr IV/14/2011

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2011 rok.