główna zawartość
artykuł nr 21

Uchwała Nr XIII/88/2011

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 677/1 położonej w Opatowie.

artykuł nr 22

Uchwała Nr XIII/87/2011

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 152/1 położonej w Tudorowie.

artykuł nr 23

Uchwała Nr XIII/86/2011

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 58/5 położonej w Balbinowie.

artykuł nr 24

Uchwała Nr XIII/85/2011

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Podolu

artykuł nr 25

Uchwała Nr XIII/84/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Opatów w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach