główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXIII/236/2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXIII/235/2012

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

artykuł nr 8

Uchwała Nr XXXIII/234/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXIII/233/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXII/232/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości