główna zawartość
artykuł nr 56

Uchwała Nr XXVI/186/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 57

Uchwała Nr XXVI/185/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miasta Opatowa"

artykuł nr 58

Uchwała Nr XXVI/184/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie.

artykuł nr 59

Uchwała Nr XXVI/183/2012

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

artykuł nr 60

Uchwała Nr XXVI/182/2012

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów.