główna zawartość
artykuł nr 71

Uchwała Nr XXV/173/2012

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 986/10 i 986/19 położonej w Opatowie.

artykuł nr 72

Uchwała Nr XXV/172/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/8 położonej w Oficjałowie.

artykuł nr 73

Uchwała Nr XXV/171/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1189/12 położonej w Opatowie.

artykuł nr 74

Uchwała Nr XXV/170/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1189/10 położonej w Opatowie.

artykuł nr 75

Uchwała Nr XXV/169/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1189/8 położonej w Opatowie.