główna zawartość
artykuł nr 81

Uchwała Nr XXV/163/2012

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2024

artykuł nr 82

Uchwała Nr XXV/162/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 83

Uchwała Nr XXV/161/2012

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przstrzennego miasta i gminy Opatów

artykuł nr 84

Uchwała Nr XXIII/160/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/14 położonej w Opatowie.

artykuł nr 85

Uchwała Nr XXIII/159/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/13 położonej w Opatowie.