główna zawartość
artykuł nr 21

Uchwała Nr XXXI/221/2012

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

artykuł nr 22

Uchwała Nr XXXI/220/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

artykuł nr 23

Uchwała Nr XXXI/219/2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Opatów.

artykuł nr 24

Uchwała Nr XXXI/218/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 25

Uchwała Nr XXX/217/2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie.