główna zawartość
artykuł nr 36

Uchwała Nr XXIX/207/2012

zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miasta Opatowa"

artykuł nr 37

Uchwała Nr XXIX/206/2012

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2024

artykuł nr 38

Uchwała Nr XXIX/204/2012

w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

artykuł nr 39

Uchwała Nr XXVIII/203/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 40

Uchwała Nr XXVIII/202/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości - garaży oraz określenia kryteriów ich sprzedaży.