główna zawartość
artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 258/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 262/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/13, położonej w Opatowie.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 261/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/12, położonej w Opatowie.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 260/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/11, położonej w Opatowie.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 259/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/10, położonej w Opatowie.