główna zawartość
artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 257/2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie oraz warunków dzierżawy.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 256/2012

w sprawie wykazu nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1485/9 przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 245/2012

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 253/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 255/2012

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2013 rok