główna zawartość
artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 254/2012

w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie do występowania z wnioskiem oraz składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Opatów w związku z przystąpieniem do programu p.n. "Wielostronny partnerski projekt szkół Program Comenius"

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 252/2012

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie kotłowni położonej w Opatowie prz ul. Plac Obrońców Pokoju.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 248/2012

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 7 w Opatowie

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 249/2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 251/2012

w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261 w udziale 5/6 części przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.