główna zawartość
artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 250/2012

w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej Nr ewidencyjnym 1447 przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 247/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych na stanowiskach ekranowych w okulary korygujace wzrok.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 246/2012

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 100/8, położonej w Oficjałowie.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 242/2012

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Realizacji Projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziale 9.1.2. ...

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 244/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok