główna zawartość
artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 243/2012

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 166/2012

w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Opatów dla samorządowych instytucji kultury

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 241/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnym 100/8, położonej w Oficjałowie.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 240/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnym 1060/11 i 1062/7, położonej w Opatowie

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 239/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok