główna zawartość
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 310/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/11, położonej w Opatowie.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 309/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/10, połozonej w Opatowie.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 308/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 303/2012

w sprawie przekazania w użycie nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 306/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261, położonej w Opatowie.