główna zawartość
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 305/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 304/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 307/2012

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2013, prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych w roku 2013 oraz na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Opatów.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 302/2012

w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 301/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok