główna zawartość
artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 290/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/5, połozonej w Opatowie.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 289/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/6, połozonej w Opatowie.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 286/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 287/2012

w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 285/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych