główna zawartość
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 283/2012

w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów"

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 284/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 280/2012

w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Opatów oraz ustalenia opłat za korzystanie z tych obiektów.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 281/2012

w sprawie pobierania opłat za ksero i fax oraz wydruki aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 277/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok