główna zawartość
artykuł nr 16

Uchwała Nr 114/2012 Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 292/2012

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2026

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 291/2012

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2013 rok