główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 457/2013

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie".

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 483/2013

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2014

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 491/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 456/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 487/2013

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie