główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała Nr XXXXI/314/2013

zmieniajaca uchwałę Nr XXXIX/292/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów.

artykuł nr 52

Uchwała Nr XXXXI/313/2013

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028

artykuł nr 53

Uchwała Nr XXXXI/312/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 54

Uchwała Nr XXXX/311/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ...

artykuł nr 55

Uchwała Nr XXXX/310/2013

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028