główna zawartość
artykuł nr 66

Uchwała Nr XXXX/299/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych

artykuł nr 67

Uchwała Nr XXXX/298/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 68

Uchwała Nr XXXX/297/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 69

Uchwała Nr XXXX/296/2013

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

artykuł nr 70

Uchwała Nr XXXX/295/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2012 rok