główna zawartość
artykuł nr 71

Uchwała Nr XXXIX/294/2013

w sprawie zgłoszenia kandydatury przedstawiciela Gminy Opatów na członka Powiatowej Rady Zatrudnienie w Opatowie.

artykuł nr 72

Uchwała Nr XXXIX/293/2013

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Wąworkowie

artykuł nr 73

Uchwała Nr XXXIX/292/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 762 położonej w Opatowie.

artykuł nr 74

Uchwała Nr XXXIX/291/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1172/13 położonej w Opatowie.

artykuł nr 75

Uchwała Nr XXXIX/290/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2041/1 położonej w Opatowie.