główna zawartość
artykuł nr 76

Uchwała Nr XXXIX/289/2013

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 77

Uchwała Nr XXXIX/288/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028

artykuł nr 78

Uchwała Nr XXXIX/287/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 79

Uchwała Nr XXXVIII/286/2013

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Podolu

artykuł nr 80

Uchwała Nr XXXVIII/285/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/15 położonej w Opatowie.