główna zawartość
artykuł nr 41

Uchwała Nr XXXXIII/324/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów

artykuł nr 42

Uchwała Nr XXXXIII/323/2013

w sprawie zaliczania dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

artykuł nr 43

Uchwała Nr XXXXIII/322/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 44

Uchwała Nr XXXXIII/321/2013

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

artykuł nr 45

Uchwała Nr XXXXIII/320/2013

zmieniajaca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego