główna zawartość
artykuł nr 46

Uchwała Nr XXXXIII/319/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

artykuł nr 47

Uchwała Nr XXXXII/318/2013

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028

artykuł nr 48

Uchwała Nr XXXXII/317/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

artykuł nr 49

Uchwała Nr XXXXII/316/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 50

Uchwała Nr XXXXII/315/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok