główna zawartość
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 9/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 682/2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 8/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchoności oznaczonej nr ewidencyjnym 935/10, położonej w Opatowie

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 7/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Lipowa"

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 6/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Rosochy"