główna zawartość
artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 650/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji pn "Wykonanie robót budowlanych w budynku Pzedszkola Publicznego w Opatowie przy ul. Partyzantów"

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 648/2014

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 647/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji pn "Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie."

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 651/2014

zmieniające zarządzenie w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2014 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 633/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok